Coriolis Debimetre

Sıvı ve gazların ölçümü için kullanılan debimetrelerdir. Kütlesel veya hacimsel akış ile eşzamanlı olarak yoğunluk, viskozite ve sıcaklık da ölçebilirler. Ölçüm sonucu basınç, sıcaklık yoğunluk ve viskozite gibi proses koşulları ve sıvının fiziksel özelliklerinden bağımsızdır.

Coriolis debimetreler agresif sıvılardan gıda maddelerine, gazlardan yüksek viskoziteli sıvılara geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

 

Çalışma Prensibi

Hareket eden bir kütleye hareket yönüne dik gelen bir titreşim uygulandığında kütle üzerinde Coriolis kuvvetleri oluşur. Coriolis debimetreler, bu titreşimi en hassas şekilde oluşturabilmek için titreşen ölçüm tüpleri ile donatılırlar. Akışkanın titreşen ölçüm tüplerinden geçerken oluşan Coriolis kuvvetleri, ölçüm tüpünün titreşim geometrisinde bir faz kaymasına neden olur.  Ölçüm tüpü giriş ve çıkışındaki sensörlerle algılanan faz kayması işlemcide yorumlanarak kütlesel akış bilgisine çevrilir.

Ayrıca tüplerin titreşim frekansı da yoğunluğunun doğrudan karşılığıdır. Termal etkileri elimine edebilmek için tüplerin sıcaklığı ölçülür ve bu bilgi işlemci tarafından kullanılır.

 

Coriolis debimetreler gelişmiş bir teşhis yeteneğine ve çeşitli haberleşme seçeneklerine sahiptir.

 

Avantajlar

  • Sıvılar ve gazlar için üniversal ölçüm yöntemi
  • Tek cihazla çoklu parametre ölçümü (kütlesel akış, sıcaklık, yoğunluk ve viskozite)
  • Akışkanın fiziksel özelliklerinden bağımsız ölçüm
  • Akış profilinden bağımsız ölçüm
  • ±0,05% e kadar ölçüm hassasiyeti
  • Düz boru gereksinimi yok
  • Çift yönlü ölçüm yapabilme yeteneği
  • Referans yoğunluk, °Briks, °Baume, °API, °Balling, °Plato vb özel yoğunluk değerleri
  • Katı ihtivalı akışkanlarda ölçüm imkanı
  • Çok fazlı akışkanlarda konsantrasyon ölçümü